Poradna

Dotazující bere na vědomí, že odpověďmi na jeho otázky nerealizujeme právní poradenství. Odpověď vychází z uvedených údajů, které nemáme možnost ověřit. Situaci proto popište přesně a stručně tak, aby vyjadřovala skutkový stav. Na zodpovězení dotazu není právní nárok, nejde o právní poradenství, ale pouze o poskytnutí základní, orientační informace o problému. Zodpovězení dotazu nemůže nahradit právní poradu v advokátní kanceláři. Proto nezodpovídáme za následné kroky, které dotazující učiní.


Zde zadejte i Vy svůj dotaz


Dědictví
Dobrý den, po úmrtí otce budu s matkou dědit jeho polovinu domu. Mohu se zeptat, jak se platí odměna notáři? Budeme to platit za celý dům nebo jen za půlku? Iva Malínská
Odměnu notáři budete platit pouze z majetku, který je předmětem pozůstalosti – to znamená jen z jedné poloviny domu.