Výsledky vyhledávání

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů
pro společnost Vortex invest s. r. o.

 

  • Uživatel i Objednatel (dále pouze jen „Uživatel“) souhlasí s poskytnutím a se zpracováním svých Osobních údajů ze strany společnosti Vortex invest s.r.o., jako správce.
  • Ochrana osobních údajů Uživatele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zoou“). Nad dodržováním tohoto zákona ze strany Společnosti dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého je Společnost registrována pod registračním číslem 00076338
  • Osobní údaje Uživatele bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou.
  • Forma zpracování osobních údajů bude buď elektronická (automatizovaný způsob) nebo listinná (neautomatizovaný způsob)
  • Osobní údaje Uživatele jsou Společností zpracovávány za účelem marketingu, zajištění chodu jeho uživatelského účtu, zajištění jeho spokojenosti. Uživatel souhlasí s tím, že mu Společnost může zasílat obchodní sdělení, které souvisejí s jejími službami. Uživatel může tento souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Společnosti nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.
  • Uživatel i Objednatel mají ve smyslu § 12 zoou právo na přístup k zpracovávaným osobním údajům týkajících se jejich osoby. Objednatel i Uživatel mají ve smyslu § 21 zoou právo požádat o vysvětlení zpracování osobních údajů, a to pro případ, kdy mají za to, že tyto informace jsou zpracovávány v rozporu se zákonem a požadovat po společnosti nápravu.
  • Uživatel i Objednatel je srozuměn a souhlasí s tím, že Společnost může jeho poskytnuté osobní údaje poskytnout jinému správci za účelem nabízení obchodu nebo služeb, avšak pouze souladu s § 5 odst. 6 zoou. Uživatel i Objednatel tento souhlas může vyloučit, a to buď písemně na adrese sídla Společnosti, nebo mailem na adrese: sluzby@domacirealitka.cz. Uživatel i Objednatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být poskytnuty osobám poskytujícím platební styk nebo poskytujícím mu služby, jako zpracovatelům, avšak pouze za účelem realizace práv v povinnosti vzniklých na základě objednání objednatele.
  • Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat, a to buď písemně na adrese sídla společnosti, nebo emailem. Kontakty na Společnost jsou pro tento případ tyto:

www: domacirealitka.cz
sídlo společnosti: Vortex invest s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město, 110 00
adresa pro doručování: Vortex invest s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město, 110 00
IČO: 06590551
adresa elektronické pošty: info@domacirealitka.cz
telefon: +420 737 071 328