Výsledky vyhledávání

Návod jak zaplatit daň z nabytí 2017

Zveřejněno Kamila Šablaturová na 30.3.2017
| 0

Kupujete nemovitost a už jste prošli celé kolečko od hypotéky, přes všechny smlouvy až k předání nemovitosti a převodu energií? Gratuluji vám, ale mějte na paměti, že tím vaše pouť ještě nekončí. Po kýženém převodu nemovitosti na Vaše jméno musíte zaplatit státu ještě závěrečnou čtyřprocentní Daň z nabytí nemovitosti. Jak ale dál postupovat?

 

Daň z nabytí řešíte s finančním úřadem v místě, kde se nachází nemovitost, nikoliv kde máte trvalý pobyt. Celý proces si řádně ohlídejte, protože finančák k tomuto úkonu nikoho nevyzývá.

 

V podstatě musíte udělat dvě věci:
a) stáhnout si, vyplnit a podat příslušný formulář včetně všech povinných příloh
b) zaplatit na účet státu zálohu na daň, která činí 4% ze zjištěné ceny

Všechny aktuální formuláře najdete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci

Dejte si pozor na řádné dodržení lhůty k podání formuláře na finanční úřad. Ta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce ode dne zápisu vlastnického práva na vaše jméno a končí posledním dnem třetího měsíce. Příklad: nemovitost byla přepsána katastrem dne 15. 3. 2017. Od 1. 4. 2017 mi začíná běžet lhůta k podání přiznání aposlední den lhůty bude 30. 6. 2017.

 

4% z ceny, ale z jaké?
Zřejmě víte, že budete platit 4% z ceny nemovitosti, avšak nyní je potřeba si ujasnit z jaké ceny. Při převodech nemovitostí kupní smlouvou totiž ve svém přiznání zjišťujete tzv. nabývací hodnotu nemovité věci.
Ta je výsledkem porovnání dvou cen:
1) ceny sjednané (skutečné kupní ceny)
2) nabývací hodnoty nemovitosti (75% z ceny Směrné hodnoty nebo Znaleckého posudku)

 

A daň zaplatíte vždy z ceny vyšší – stát se tím chrání proti účelovému krácení daní. U většiny nemovitostí si můžete vybrat, zda chcete pro výpočet použít směrnou hodnotu nebo zda si necháte vypracovat znalecký posudek.

 

Směrnou hodnotu můžete použít u pozemku, bytu, rodinného domu, garáže, rekreační chaty atd. Směrnou hodnotu nelze vypočítat u lesních pozemků, vodních ploch, rozestavěných nemovitostí apod. Takže v těchto případech musíte oslovit znalce, aby vám obstaral Znalecký posudek, který doručíte finančnímu úřadu v příloze (více v Pokynech k přiznání k dani z nemovitých věcí).

 

Směrná hodnota
Směrnou hodnotu nemovitosti vám vypočítá sám správce daně, když v hlavním formuláři zaškrtnete příslušné políčko a vyplníte povinné přílohy. Například pokud jste koupili bytovou jednotku, vyplníte kromě hlavních formulářů ještě přílohy č. 2 a 2A. Pokud jste koupili rodinný dům vyplníte navíc ještě přílohy č. 2 a 2C. Nevýhodou směrné hodnoty je, že se výsledek ve formuláři nijak neukáže, takže nemáte jistotu, zda výše směrné hodnoty nemovitosti nepřevýšila skutečnou kupní cenu. Můžete si však vypočítat alespoň předběžnou orientační hodnotu na internetové kalkulačce. Existuje zde tedy možnost, že se v budoucnosti ozve správce daně s platebním výměrem na doplatek daně.

 

Znalecký posudek
Pokud nechcete nechávat nic náhodě, můžete si objednat znalecký posudek. Jestli jste si vyřizovali hypotéku a máte v šuplíku ještě jeden výtisk odhadu kvůli bance, nejásejte. Posudky pro účely hypoték finanční úřady bohužel neuznávají. Musíte si nechat vyhotovit další, a to přímo pro účely platby daně z nabytí.

Ať již použijete znalecký posudek nebo směrnou hodnotu, v obou případech vypočítáváte 4% ze 75% odhadnuté částky, nikoliv z celé. Částku, kterou zaplatíte znalci za vypracování posudku si můžete v daňovém přiznání uplatnit jako tzv. uznatelný výdaj. Tím se však cena posudku sníží jen o 4% a zbylá část nákladů za posudek jsou vaše náklady navíc!

 

Ve většině případů se vám nevyplatí nechat si zpracovat znalecký posudek. Určení směrné hodnoty od finančního úřadu je zcela zdarma a nepředstavuje pro poplatníka žádné náklady.

 

Nezapomeňte na povinné přílohy!
Kromě znaleckého posudku nebo příloh pro výpočet směrné hodnoty musíte dodat úřadu ještě prostou kopii kupní smlouvy a také vyrozumění o provedení vkladu, které vám zaslal doporučenou poštou katastrální úřad po zápisu na vaše jméno.

 

Závěr
A to je vše, následně musíte celý balíček formulářů doručit finančnímu úřadu buď elektronicky do datové schránky nebo osobně a poté zaslat na jeho účet zálohu na daň ve výši 4%. Tím jste splnili svou daňovou povinnost. Doporučuji, abyste si veškeré formuláře okopírovali a nechali si je potvrdit razítkem podatelny úřadu. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně náročný úřední úkon je možné celý úkol svěřit daňovému poradci, který za vás přiznání vyplní a podá.

 

Pokud kupujete byt přes realitního zprostředkovatele, měl by za vás tento úkol splnit. Já pro své klienty tuto službu zdarma poskytuji v rámci své provize, takže pokud nemovitost koupíte ode mně, máte vystaráno :).

 

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.